Aktualności

28.09.2021 r.
Organizator informuje, iż dyskusja pokonkursowa odbędzie się w Sali widowiskowej  Centrum Kultury Izabelin (adres: ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin C) w dniu 6 października 2021 roku o godz. 16:00. (środa).


17.09.2021 r.
Opublikowano informację o wynikach rozstrzygnięcia Konkursu.
Informacja o wynikach rozstrzygnięcia Konkursu Izabelin


06.08.2021 r.
Organizator informuje, iż publiczne ogłoszenie wyników konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji rewitalizacji przestrzeni publicznych centrum Izabelina wraz z przebudową Urzędu Gminy oraz budową dwóch obiektów użyteczności publicznej odbędzie się dnia 17.09.2021 r. o godzinie 15.00 w Centrum Kultury Izabelin, adres: ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin C, sala 124, I piętro.


28.07.2021 r.
Opublikowano wyjaśnienia 3 treści Regulaminu konkursu dotyczące przygotowania i składania prac konkursowych (Pytania od 30 do 34).
Wyjaśnienia 3 treści Regulaminu Konkurs Izabelin


02.07.2021
Opublikowano wyjaśnienia 2 treści Regulaminu konkursu dotyczące przygotowania i składania prac konkursowych (Pytania od 25 do 30).
Wyjaśnienia 2 treści Regulaminu Konkurs Izabelin


28.06.2021
Opublikowano Załącznik nr 5b do Regulaminu konkursu.
Uwaga.
W udostępnionym pliku .xlsx z Załącznikiem 5b stworzono 3 zakładki dedykowane poszczególnym Tabelom jak następuje:
1. W zakładce o nazwie „Tabele_1_2_3_UG_i_Teren_I” znajdują się tabele dedykowane budynkowi Urzędu Gminy i Terenowi I
2.  W zakładce o nazwie „Tabele_4_5_Budynek_Dz.968 ” znajdują się tabele  dedykowane budynkowi na Dz. ew, 9683.  W zakładce o nazwie „Tabele_6_7_8_CUS_i_Teren_II” znajdują się tabele  dedykowane budynkowi Centrum Usług Społecznych i Terenowi II
Załącznik_nr_5b do Regulaminu konkursu


24.06.2021
Opublikowano wyjaśnienia 1 treści Regulaminu konkursu dotyczące przygotowania i składania prac konkursowych (Pytania do 1 do 24).
Wyjasnienia-1_tresci_Regualminu_Konkurs_Izabelin


11.06.2021
Opublikowano informację o wynikach dopuszczenia do udziału w konkursie.
Informacja-o-wynikach-dopuszczenia-do-udzialu-w-Konkursie-IZABELIN.pdf


30.04.2021
Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
Ogloszenie_Konkurs_Izabelin_przekazane.pdf