Nagrody

W konkursie Organizator przewiduje przyznanie Nagród jak następuje:

  1. Nagrody pieniężne

I NAGRODA

– kwota pieniężna w wysokości 30 000,00 zł brutto

II NAGRODA

– kwota pieniężna w wysokości 20 000,00 zł brutto

III NAGRODA

– kwota pieniężna w wysokości 10 000,00 zł brutto

  1. Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki

na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej dla Uczestnika konkursu, którego praca konkursowa otrzymały największą liczbę punktów (I Nagroda pieniężna).

  1. Nagrody pieniężne w formie dwu wyróżnień, po 5 000 zł brutto dla każdej wyróżnionej pracy konkursowej

Propozycję przyznania określonych Nagród przygotowuje Sąd Konkursowy, a zatwierdza Kierownik Zamawiającego lub osoba przez niego upoważniona. Organizator zastrzega możliwość niewyłonienia najlepszej pracy lub nieprzyznania poszczególnych Nagród, gdy zgłoszone prace nie będą odpowiadać istotnym wymaganiom Regulaminu konkursu.