Regulamin


Regulamin konkursu
Załączniki formalne nr 1-5 do Regulaminu Konkursu
Załączniki projektowe nr 6a-6p do Regulaminu Konkursu


28.06.2021
Opublikowano Załącznik nr 5b do Regulaminu konkursu.
Uwaga.
W udostępnionym pliku .xlsx z Załącznikiem 5b stworzono 3 zakładki dedykowane poszczególnym Tabelom jak następuje:1. W zakładce o nazwie „Tabele_1_2_3_UG_i_Teren_I” znajdują się tabele dedykowane budynkowi Urzędu Gminy i Terenowi I2.  W zakładce o nazwie „Tabele_4_5_Budynek_Dz.968 ” znajdują się tabele  dedykowane budynkowi na Dz. ew, 9683.  W zakładce o nazwie „Tabele_6_7_8_CUS_i_Teren_II” znajdują się tabele  dedykowane budynkowi Centrum Usług Społecznych i Terenowi II
Załącznik_nr_5b do Regulaminu konkursu


UWAGA

Załącznik nr 5b do Regulaminu zostanie udostępniony po etapie kwalifikacji na podstawie wniosków o dopuszczenie

W przypadku niemożliwości pobrania powyższych plików poprzez kliknięcie na link prosimy wykonać następujące działania:

1. Kliknąć na link prawym przyciskiem urządzenia wskazującego w celu otwarcia menu kontekstowego a następnie zaznaczyć opcję „otwórz w nowym oknie” lub „otwórz link w nowej karcie”. Wówczas plik powinien pobrać się automatycznie.
lub
2. Skorzystać do pobrania plików z innej, ogólnodostępnej  przeglądarki internetowej (np. Edge, Chrome, Firefox itp).