Regulamin


Regulamin konkursu
Załączniki formalne nr 1-5 do Regulaminu Konkursu
Załączniki projektowe nr 6a-6p do Regulaminu Konkursu

UWAGA

Załącznik nr 5b do Regulaminu zostanie udostępniony po etapie kwalifikacji na podstawie wniosków o dopuszczenie

W przypadku niemożliwości pobrania powyższych plików poprzez kliknięcie na link prosimy wykonać następujące działania:

1. Kliknąć na link prawym przyciskiem urządzenia wskazującego w celu otwarcia menu kontekstowego a następnie zaznaczyć opcję „otwórz w nowym oknie” lub „otwórz link w nowej karcie”. Wówczas plik powinien pobrać się automatycznie.
lub
2. Skorzystać do pobrania plików z innej, ogólnodostępnej  przeglądarki internetowej (np. Edge, Chrome, Firefox itp).